WOLONTARIAT

                                 WOLONTARIAT

Wolontariat ma na celu rozwijanie humanitaryzmu, przedsiębiorczości i uwrażliwienie na potrzeby innych. Wolontariusze uczestniczą w akcjach charytatywnych wpierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
Działalność woluntarystyczna:
– jest odpowiednia dla osób w każdym wieku;
– oznacza wszechstronną działalność, ukierunkowaną na pomoc ludziom potrzebującym, a także osobom chcącym się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę, sięgającym wyżej i dalej;
– jest to pomoc zarówno jednostkowa, jak i grupowa, działalność i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem terytorialnym;
– stanowi dobrze spożytkowany czas, daje satysfakcję i radość istnienia, działania i dawania siebie innym oraz czerpania od innych; – pozwala rozwijać się w różnych płaszczyznach życia, poznawać nowych ludzi, realizować się, wypełniać aktywnie i twórczo wolny czas, pokonywać własne trudności, przywrócić wiarę w siebie i swoje możliwości
….i wiele wiele wiele innych pozytywnych aspektów
KLUB „ Aktywny  50+” W ramach klubu oferujemy:
– uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wykładach;
– wyjścia kulturalne/ muzea, kino, koncerty/;
– imprezy integracyjne;
– naukę języków obcych.
Zajęcia odbywają się w biurze wolontariatu ul. Lelewela 33
Opiekun Klubu:
Monika Jarszak
tel. 664-999-881
m.geraga@flandria.pl

WOLONTARIAT
„ Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście”
Raoul Follereau
Skorzystaj z możliwości:
– prowadzenia zajęć z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi;
– brania udziału w imprezach integracyjnych i szkoleniach;
– zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności;
-wywoływania uśmiechu na twarzach osób chorych, niepełnosprawnych i dzieci.
Kontakt w sprawie wolontariatu:
Monika Jarszak
tel. 664-999-881
m.geraga@flandria.pl
 

Komentowanie wyłączone.