Specjalista w każdym calu Twojego domu

“Specjalista w każdym calu Twojego domu” to projekt testowany w ramach projektu grantowego “Innowacje na ludzka miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nasze Stowarzyszenie realizowało go od lipca do grudnia 2018.

Udało nam się opracować innowacyjny model zintegrowanych, kompleksowych, wielowymiarowych usług domowych, świadczonych na rzecz osób zależnych przez zaktywizowane w ramach projektu osoby bezrobotne lub zatrudnione w nieswoim zawodzie, przy zaangażowaniu lokalnych liderów, a tym samym – i dzięki temu – budowanie lokalnej sieci wsparcia społecznego.

Manual w wersji on -line czyli zbiór procedur, opis modelu oraz zestawienie przydatnych narzędzi wypracowanych w  testowanego w ramach  projektu „Specjalista w każdym calu Twojego domu”