ELICITATION

Jednym z działań SWP “Flandria” jest aktywizacja społeczna, czyli  „wywołanie motywacji”.  Osiągana jest ona poprzez specjalistyczne oddziaływania głównie psychologiczne i psychospołeczne korygujące, kształtujące i rozwijające umiejętności osobiste i społeczne osób starszych, niepełnosprawnych i innych. Umożliwiamy im uzyskania aktywniejszego i bardziej samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym, zaistnienia w środowisku i wzmocnienia wiary we własne siły.

Aktywizacja osiągana jest poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań tj:

1. Kluby aktywności – “Aktywni 50+”

2. Warsztaty- psychologiczne, j.angielskiego, sportowe, zdrowego żywienia, rękodzieła, edukacji seksualnej itp.

Stowarzyszenie jest również organizatorem popularnej Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, która corocznie odbywa się w Inowrocławiu i cieszy się dużym zainteresowaniem. Pomaga osobom niepełnosprawnym budować poczucie własnej wartości, dostrzegać swoje możliwości oraz wspiera proces usamodzielnienia.

Dokładne wiadomości dotyczące warsztatów znajdują się na stronach regionów– w zakładce Aktualności